Subvencije na električna vozila i 2021.

Subvencije na električna vozila i 2021.

Subvencije na električna vozila i hibride se nastavljaju i 2021. Podsticaj je moguće dobiti u iznosu od 250€ do 5000€, u zavisnosti od vozila.

Subvencije su uvedene su u martu 2020., kao jedna od mera u cilju smanjenjazagađenja vazduha. U suštini, ovo je bila i jedina mera za smanjenje zagađenja. Još uvek nisu dostupni podaci koliko je subvencija odobreno tokom 2020. godine, i kakvi su efekti ovakvih podsticaja.

Bitna promena u novoj uredbi, u odnosu na predhodnu, se odnosi na to da se subvencije neće odobravati za kupovinu vozila na kredit, već samo za lizing i gotovinu.

U svrhu subvencionisanja kupovine ekoloških vozila, u republičkom budžetu za 2021. opredeljeno je 120 miliona dinara, ili nešto više od milion €. Uredba je objavljena u Službenom glasniku 25. decembra 2020. a na snagu stupa osam dana kasnije.

Zahtev za subvencionisanu kupovinu podnosi se Ministarstvu zaštite životne sredine do 1. novembra 2021. godine.

Planirani su sledeći iznosi subvencija:

za vozila vrste L1 i L2 (mopedi i laki tricikli) – 250 €

za vozila vrste L3 – L7(motocikli) – 500 €

za vozila vrste M1(putničko vozilo sa najviše devet sedišta) i N1 vrste (lako teretno vozilo, odnosno vozilo vrste N čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3,5 tone) isključivo na električni pogon – 5000 €

za vozila vrste M1 i N1 koja pokreće hibridni pogon (koji uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem ima električni pogon tako da vozilo može bez aktiviranja motora sa unutrašnjim sagorevanjem određeno vreme samostalno da se kreće isključivo na električni pogon), uz obavezu da poseduje spoljni priključak za struju odnosno da se punjenje baterija može ostvariti i iz spoljnog izvora električne energije („Plug In Hybrid Electric Vehicle“-PHEV), kao i za električna vozila sa ugrađenim sistemom za produženje autonomije kretanja (range extender) sa emisijama CO2/km do najviše 50 g/km – 3500 €

za vozila vrste M1 i N1 (koja pokreće hibridni pogon koji uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem ima barem jedan električni motor i može da se bez aktiviranja motora sa unutrašnjim sagorevanjem određeno vreme samostalno kreće isključivo na električni pogon), pri čemu se proizvodnja električne energije za dopunu baterija obavlja unutar samog vozila, sa emisijama CO2 do najviše 100 g/km – 2500€

Subvencije pri kupovini električnog vozila

Pronađi

Pronađi
Zatvori
Scroll to Top