Dostava porudžbine

Imajući u vidu prirodu proizvoda koji se prodaju u ovoj internet prodavnici isporuka proizvoda se vrši samo na adresi maloprodajnog objekta Prodavca. Prodavac se obavezuje da će naručeni proizvod isporučiti Kupcu najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana prispeća uplate ugovorene cene.

Prilikom prijema proizvoda, Kupac je dužan potpisati dokumentaciju o isporuci, čime potvrđuje da je proizvod isporučen uredno i u ispravnom stanju.

U skladu sa čl. 472-474 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja), po izričitom zahtevu Kupca proizvod je moguće poslati na željenu adresu. U ovom slučaju Kupac mora obavestiti Prodavca, u pisanoj formi, o željenoj adresi isporuke i prevoziocu.

Na sledećem linku možete naći formu Naloga za transport.

Svucite je na svoj uređaj, popunite neophodne podatke, potpišite, skenirajte i pošaljite je nazad, ukoliko želite da Vam skuter pošaljemo prevoziocem.

U slučaju da Kupac ovlasti prevozioca za preuzimanje proizvoda, troškove prevoza snosi Kupac. Proizvod se smatra isporučenim u trenutku predaje kupcu ili prevoziocu.

Prodavac zadržava pravo da naručeni proizvod ne isporuči u ugovorenom roku ukoliko je u tome sprečen iz razloga više sile (prirodne i nepogode izazvane ljudskim faktorom, nestašicom proizvoda na tržištu itd.), i u tom će slučaju obavestiti Kupca elektronskom poštom ili drugim sredstvom komunikacije u najkraćem mogućem roku.

U slučaju da Kupac odbije preuzimanje naručenog proizvoda ili na drugi način spreči izvršenje isporuke, rizik od oštećenja ili slučajne propasti prelazi na Kupca istekom roka za isporuku.

Pronađi

Pronađi
Zatvori
Scroll to Top