Dostavni električni skuter E2go

Dostavni električni skuter E2go

Dostavni električni skuter E2go je model koji će vrlo brzo otplatiti ulaganje i nastaviti da stvara profit investitoru. Sa koferom zapremine 38L idealan je za dostavu hrane, konfekcije, poštanskih pošiljaka itd. U ponudi su varijante modela sa motorom snage 2kW, i različitim konfiguracijama radnog napona od 48V i 72V i kapaciteta prenosne baterije od 40Ah do 52Ah. U zavisnosti od konfiguracije, model može preći između 90km i 130km sa jednim punjenjem baterije.

Dostavni električni skuter Lipo

Dostavni električni skuter Lipo je ozbiljno radno vozilo koje pored tereta može nositi i 2 osobe. Na njega je moguće montirati termoizolovani kofer zapremine 108L idealan za dostavu hrane. U ponudi su varijante modela različite snage motora, od 2kW do 5kW, i različitih konfiguracija radnog napona od 48V do 72V, i kapacitetom prenosne baterije od 40Ah do 52Ah. U zavisnosti od konfiguracije, model isporučujemo u varijanti mopeda (L1 – vozi AM ili B kategorija) i varijanti motocikla (L3 – vozi A1 kategorija). Od konfiguracije modela zavisi i autonomija i kreće se u opsegu 90km do 130km sa jednim punjenjem baterije.

Dostavni električni skuter Lipo
Dostavni električni skuter Pusa

Dostavni električni skuter Pusa

Dostavni električni skuter Pusa je prelepo radno vozilo koje pored tereta može nositi i 2 osobe. Na njega je moguće montirati termoizolovani kofer zapremine 108L idealan za dostavu hrane. U ponudi su varijante modela različite snage motora, od 2kW do 5kW, i različitih konfiguracija radnog napona od 48V do 72V, i kapacitetom prenosne baterije od 40Ah do 52Ah. U zavisnosti od konfiguracije, model isporučujemo u varijanti mopeda (L1 – vozi AM ili B kategorija) i varijanti motocikla (L3 – vozi A1 kategorija). Od konfiguracije modela zavisi i autonomija koja se kreće u opsegu od 90km do 130km sa jednim punjenjem baterije.

Dostavni električni skuter Cargo

Dostavni električni skuter Cargo je robusno radno vozilo koje pored tereta može nositi i 2 osobe. Skuter se isporučuje sa termoizolovanim koferom zapremine 90L, koji ulazi u cenu vozila. Umesto postojećeg, na skuter je moguće montirati termoizolovani kofer zapremine 108L uz neznatnu doplatu. U ponudi su varijante modela različite snage motora, od 2kW do 5kW, radnog napona od 72V, i kapacitetom prenosne baterije od 40Ah do 52Ah. U zavisnosti od konfiguracije, model isporučujemo u varijanti mopeda (L1 – vozi AM ili B kategorija) i varijanti motocikla (L3 – vozi A1 kategorija). Od konfiguracije modela zavisi i autonomija koja se kreće u opsegu od 90km do 130km sa jednim punjenjem baterije.

Dostavni električni skuter Cargo
Flotni električni moticikl Tiger

Flotni električni motocikl Tiger

Flotni električni motocikl Tiger se može koristiti kao dostavno vozilo namenjeno gradskim i međugradskim relacijama, i kao flotno vozilo u pošti, policiji i drugim javnim službama. Na motocikl je moguće montirati termoizolovani kofer zapremine 108L namenjen dostavi hrane, kao i drugu opremu namenjenu specijalizovanim službama. U ponudi su varijante modela snage motora od 5kW i 7kW, radnog napona od 72V, i kapacitetom prenosne baterije od 52Ah i fiksne baterije kapaciteta 105Ah. Model isporučujemo samo u varijanti motocikla (L3 – vozi A1 kategorija). Od konfiguracije modela zavisi i autonomija koja se kreće u opsegu od 100km do 200km sa jednim punjenjem baterije.

Flotni električni motocikl Puma

Flotni električni motocikl Puma se može koristiti kao dostavno vozilo namenjeno kako gradskim tako i međugradskim relacijama. Kao flotno vozilo, zbog eksplozivnosti i karakteristika koje nadmašuju vrlo ozbiljne motocikle sa SUS motorom, koriste ga policijske i vojne službe ekološki orjentisanih država. Na motocikl je moguće montirati termoizolovani kofer zapremine 108L namenjen dostavi hrane, kao i drugu opremu namenjenu specijalizovanim službama. U ponudi su varijante modela snage motora od 5kW i 9kW, radnog napona od 72V, kapacitetom prenosne baterije od 52Ah i fiksne baterije raspona kapaciteta između 105Ah i 150 Ah. Model isporučujemo samo u varijanti motocikla (L3 – vozi A1 kategorija). Od konfiguracije modela zavisi i autonomija koja se kreće u opsegu od 100km do 250km sa jednim punjenjem baterije.

Flota vozila policije

Kvalitet i garancije

Kupci dostavnih električnih skutera najčešće budu zavedeni saobraznošću/garancijom na vozilo, koju daju distributeri. U osnovi, period saobraznosti ili garantni period koji kupac dobija zavisi od zakonske regulative u određenoj zemlji i na te uslove davalac garancije nema uticaja. U suštini, ovaj period je skoro pa nebitan, zato što su troškovi održavanja vozila na elektro pogon za 90% niži od troškova održavanja vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Na primer, kod motocikla ili skutera na električni pogon, postoji samo jedan pokretni-obrtni deo, to je pogonski motor kojem ne treba održavanje i nije najskuplji deo vozila. Na električnom dvotočkašu nema ulja, filtera, lanaca, lančanika, klipova, karika, kvačila, itd. Najvažniji, a ujedno i najskuplji deo svakog električnog vozila je njegova baterija. Stoga, pri kupovini elektro vozila najveću pažnju treba obratiti na hemijski sastav baterije, broj ciklusa punjenja i pražnjenja, i garantni period koji davalac garancije obezbeđuje na bateriju.

Naši flotni kupci dobijaju tehnološki superiornu bateriju najnovije generacije, koju koriste lideri u proizvodnji automobila na električni pogon, koja ima 3000 ciklusa punjenja i pražnjenja, koja ima široki temperaturni radni opseg punjenja od 0ᵒC do 65ᵒC, pražnjenja od -30ᵒC do 65ᵒC, i koja se bez oštećenja i degradacije kapaciteta može puniti u opsegu jačina struja od 2A pa sve do 125A na ultra brzim DC/DC punjačima.

Na bateriju koja je najvitalniji deo svakog električnog vozila, sa našim flotnim kupcima ugovaramo posebne garantne uslove bolje od standardnih. Pored vanserijskih garancija na baterije, garancija na sama vozila iznosi 2 godine.

Stimulacija

Flotni kupci na određeni broj kupljenih vozila istog modela, dobijaju određeni broj vozila gratis, u izabranoj flotnoj konfiguraciji.

Servis i rezervni delovi

Servis i rezervni delovi su flotnim kupcima obezbeđeni najmanje 5 godina po isteku garancije, po povlašćenim cenama.

Homologacija

Sva vozila iz naše ponude su homologovana u EU, odnosno poseduju EEC sertifikat, i svako vozilo se isporučuje sa CoC (Sertifikat o usklađenosti) dokumentom, što znači da se bez ikakvih dodatnih procedura može registrovati u bilo kojoj zemlji EU. Pored toga vozila su atestirana u Srbji, u Agenciji za bezbednost saobraćaja.

Energetska oprema za dostavna vozila

Energetska oprema

Pored prenosivih punjača jačine struje od 6A i 8A, flotni kupci imaju mogućnost izbora ugradnje brzih punjača u vozila koji omogućavaju brzo punjenje baterija strujama jačine od 16A do 25A. Na vozilima se takođe mogu ugraditi i adapteri koji omogućuju punjenje na javnim punjačima vozila na električni pogon.

Operativno važna opcija flotnim kupcima su stacionarni brzi punjači iz naše ponude, koji istovremeno pune više zamenskih baterija.

  • Maksimalni kapacitet: 4 baterije
  • Maksimalna struja punjenja: 20A
  • Brzina punjenja baterija: 1Ah/180 sec
  • Preporuka: 1 stacionarni punjač na 8-10 vozila sa 3 zamenske baterije*

Stacionarni brzi punjač se naručuje nezavisno od zamenskih baterija.

Bezbednost

Flotnim kupcima je omogućen izbor ugradnje najmodernijeg CAN sistema i pametnog BMS-a (battery management system), čime se stvaraju preduslovi za očitavanje parametara geolokacije vozila, kao i dodatne informacije o identitetu vozača, ponašanju i efikasnosti vožnje, preostalom kapacitetu baterije i dometu, kontrolu brzine i prekoračenja, daljinsku dijagnozu eventualnih kvarova i incidenata itd. što obezbeđuje centralnu daljinsku kontrolu i upravljanje flotom.

Software podrska za dostavna vozila
Termoizolovani koferi za dostavna vozila

Kutije za dostavu

Na sve napred navedene dostavne i flotne modele moguće je instalirati dostavnu kutiju. Na dostavni E2go ne preporučujemo instalaciju kutije za dostavu zbog male mase samog vozila. Boja transportne kutije se uskađuje sa bojom dostavnog skutera ili motocikla. Karakteristike transportne kutije su sledeće:

  • Kapacitet 108L
  • Unutrašnji zid kutije PP
  • Spoljašnji zid kutije ABS
  • Tri sloja termo izolacije, srednji sloj PS izolaciona pena
  • Unutrasnji prostor kutije sa 3 demontažne police
  • Mehanizam za brzo skidanje kutije

Pronađi

Pronađi
Zatvori
Scroll to Top