Najčešće postavljana pitanja

Prema stavu 1. člana 6. Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila u saobraćaju na putevima Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017 – ispr. i 63/2017), „vrsta L1 – moped, vozilo sa dva točka čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna zapremina, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem ne prelazi 50 cm3 ili čija najveća stalna nominalna snaga ne prelazi 4 kW za elektromotore.“

U članu 7. stav 34. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US, 55/2014, 96/2015 – dr. zakon i 9/2016 – odluka US), data je identična definicija mopeda.

Maximalna brzina elektro mopeda u našoj ponudi iznosi 45 km/h, a snaga elektromotora je do 4 KW, tako da se svrstavaju u vrstu vozila L1-moped.

Prema stavu 3. člana 6. Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila u saobraćaju na putevima Republike Srbije „Vrsta L3 – motocikl, jeste vozilo sa dva točka čija najveća konstruktivna brzina bez obzira na način prenosa prelazi 45 km/h ili sa motorom čija zapremina cilindara u slučaju da se radi o motoru sa unutrašnjim sagorevanjem prelazi 50 cm3 ili čija najveća stalna nominalna snaga prelazi 4 kW za elektromotore.“

Maximalna brzina maxi skutera u našoj ponudi iznosi 120 km/h, a snaga elektromotora je 9,9 KW, tako da se svrstavaju u vrstu vozila L3.

U skladu sa članom 195. stav 1. tačka 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije „vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim vozilima:
1) AM – Mopedi, laki tricikli ili laki četvorocikli“

Isti član Zakona, u stavu 5. kaže:
„Vozač vozila B kategorije ima pravo da upravlja i lakim triciklima i lakim četvorociklima, teškim triciklima čija snaga motora nije veća od 15 kW i teškim četvorociklima, kao i teškim triciklima čija snaga motora je veća od 15 kW kada napuni 21 godinu.“

To znači, da elektromopede iz naše ponude možete voziti uz vozačku dozvolu AM ili B kategorije, dok je za vožnju maxi skutera iz naše ponude potreba vozačka dozvola A1 kategorije.

Ukoliko je Vaša namera da električnim dvotočkašem učestvujete u saobraćaju, morate ga registrovati.

Član 275. stav 1. tačka 3. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije propisuje „Za vozila koja se registruju izdaje se jedna od sledećih vrsta registarskih tablica:…
3) registarske tablice za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle“

U vozila iz naše ponude ugrađeni su elektromotori snage veće od 250W, te su zato svrstana ili u kategoriju mopeda, ili motocikala, i potrebno ih je registrovati.

Sva dokumenta neophodna za registraciju dobićete kod nas prilikom kupovine vozila.

Cena registracije zavisi od visine taksi na opštinskom nivou, i cena prve registracije za električni skuter ne prelazi 5500 dinara.

Zakonom propisan maksimalni nagib na kolovozu iznosi 7%. Ovo praktično znači, da se na 100 m dužine kolovoza, teren uzdiže ili spušta 7m.

Za mopede iz naše ponude, proizvođač deklariše 20º kao maksimalni nagib koji vozilo može da savlada, dok je za maxi skutere maximalni nagib 35º.

Očigledno je da se ovde radi o dve različite merne jedinice, % i º. 20º preračunato na % uspona iznosi oko 36%, što je mnogo više od zakonom propisanog maximalnog nagiba kolovoza.

Granice autonomije električnog dvotoškaša određuju kapacitet ugrađene baterije i utrošak energije tokom vožnje.

Deklaracijom proizvođača maksimalna autonomija skutera u našoj ponudi iznosi 100 km*, što znači da moped može preći maksimalno 100 km sa potpuno napunjenom baterijom.

Deklaracijom proizvođača maksimalna autonomija maxi skutera u našoj ponudi iznosi 250 km**, što znači da skuter može preći maksimalno 250 km sa potpuno napunjenom baterijom.

Mnogi faktori utiču na autonomiju kao i kod vozila sa standardnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem. Na autonomiju dvotočkaša na električni pogon utiču nepropisno napumpani preumatici, čeoni vetar, teški uslovi terena, veće opterećenje itd. Normalno je da će se autonomija smanjiti ukoliko se vozilom krećete po brdovitom terenu, u poređenju sa autonomijom tokom vožnje na ravnom kolovozu.

Autonomija će se takođe smanjiti ukoliko se na vozilu voze dve osobe, u odnosu na autonomiju kada vozilo koristi samo vozač itd.

Važno je naglasiti da se u zimskim uslovima, na niskim temperaturama exploatacije vozila (ispod 0°C) kapacitet baterije može umanjiti između 30-40% u odnosu na nominalni kapacitet tokom eksploatacije vozila na normalnoj radnoj temperaturi.

* Pri brzini kretanja između 30 i 35 km/h, na putu bez uspona, pri temperaturi okoline u rasponu od 20 do 25 °C, pri opterećenju težinom od 70kg

** Pri brzini kretanja između 80 i 90 km/h u eko modu, na putu bez uspona isključujući autoput, pri temperaturi okoline u rasponu od 20 do 25 °C, pri opterećenju težinom od 70kg

Li-ion baterije koje koriste vozila iz naše ponude proizvodi CATL, najbolji proizvođač baterija na svetu, baterija je proizvedena u skladu sa UN standardima bezbednosti i CE evropskim standardom kvaliteta, sigurna je i pouzdana.

Radni vek baterije, pri standardnim uslovima eksloatacije, je 3000 ciklusa punjenja i pražnjenja!!!

Zbog kvaliteta i pouzdanosti ugrađenih baterija, kod nas ćete dobiti NAJBOLJU MOGUĆU GARANCIJU NA TRŽIŠTU, u trajanju od 2 GODINE ILI 20000 KM, šta pre istekne.

Pored toga, imate i opciju ugovaranja DODATNE GARANCIJE DO 5 GODINA ILI 50000 KM.

Najveći uticaj na životni vek baterije (kao i kod recimo pametnih telefona) ima redovno održavanje baterije, pri čemu se punjenje vrši propisanim naponom i jačinom struje.

Kako bi se životni vek baterije maksimalno produžio, preporuke proizvođača su da se baterija puni kada njen kapacitet padne najviše do 20%.

Baterija ispražnjena na 10% kapaciteta se može dopuniti do 95% kapaciteta za vreme od 5h, do 100 % za vreme od 8h.

Standardno vreme punjenja Li baterije je 4-6h. Bateriju se ne sme puniti duže od 8h, jer će u suprotnom doći do njenog trajnog oštećenja.

U modele iz naše ponude moguće je ugraditi i ekstra brze punjače, dok maksi skuteri su u ponudi sa već ugrađenim ekstra brzim punjačima.

Ukoliko se električni dvotočkaš ne koristi duže od 30 dana, kapacitet punjenja baterije će se umanjiti za 5%. Preporučuje se dopuna baterije na svakih 3 meseca ukoliko se vozilo ne koristi.

Ukoliko se vozilo ne koristi duže od 3 meseca, a pri tome se baterija ne dopunjava, baterija će se trajno oštetiti i neće biti upotrebljiva.

Baterija se mora dopuniti pre upotrebe ukoliko vozilo nije upotrebljavano duži period.

Svi naši kupci dobijaju detaljno uputstvo za upotrebu i održavanje baterija, kako bi obezbedili njen maksimalni radni vek.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srbije (‚‚Sl. Glasnik RS”, br. 62/2014 i 6/2016), uvoznik i distributer daje garanciju na saobraznost Citycoco mopeda.

Period trajanja odgovornosti za saobraznost proizvoda kao celine je 24 meseca, počev od dana kupovine. Period od 24 meseca odgovornosti za saobraznost važi isključivo za potrošače koji proizvod koriste u svrhe koje nisu namenjene poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.

Kupcima koji ne podležu zakonu o zaštiti potrošača, tj. koriste proizvod u poslovne ili komercijalne svrhe, pruža se garancija uvoznika u trajanju od godinu dana.

Uz modele iz naše ponude standardno dobijate NAJBOLJU MOGUĆU GARANCIJU NA TRŽIŠTU, u trajanju od 2 GODINE ILI 20000 KM, šta pre istekne, KAKO NA VOZILO TAKO I NA BATERIJU. Pored toga, imate i opciju ugovaranja DODATNE GARANCIJE NA BATERIJU DO 5 GODINA ILI 50000 KM.

Profesionalni kupci imaju opciju ugovaranja DODATNE GARANCIJE NA BATERIJU DO 3 GODINE ILI 30000 KM.

SVAKO VOZILO KUPLJENO POSLE 01.APRILA 2021. DOBIJA GARANCIJU KOJU MOŽE OSTVARITI NE SAMO U SRBIJI, VEĆ I NA REGIONALNOM NIVOU, ŠTO PREDSTAVLJA DODATNO OBEZBEĐENJE!

Pronađi

Pronađi
Zatvori
Scroll to Top